Nguyễn Thị Kim Ngân » Thế giới » Ủy ban Thương mại & Năng lượng Hạ viện Mỹ công bố Chiến lược An ninh mạng 

(Thế giới) - Ủy ban Thương mại & Năng lượng Hạ viện Mỹ vừa công bố một kế hoạch nhằm cải thiện an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng xung yếu, dựa vào báo cáo công việc và tư vấn của ngành công nghiệp liên quan, các nhân viên cũng mong muốn tiếp tục công việc này khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

ttxvn_obamacare

Bản chiến lược do Tiểu ban Điều tra và Giám sát đưa ra, mô tả sơ lược các quá trình làm việc về những vấn đề như phối hợp chia sẻ lỗ hổng bảo mật (CVD), chi phí phần mềm cho cơ sở vật chất và mối quan hệ đối tác công – tư. Chiến lược đề ra 6 ưu tiên để toàn ủy ban cân nhắc trong kỳ Quốc hội tiếp theo, bao gồm thúc đẩy chương trình CVD, khuyến khích sử dụng phần mềm nguồn mở và xem xét kỹ lưỡng cơ sở dữ liệu về CVE (lỗ hổng bảo mật và khả năng dễ bị tổn thương của các hệ thống thông tin) những năm gần đây.

“Mục tiêu chính của báo cáo này, và tranh luận chính của chúng ta … đó là chúng ta cần thay đổi chiến lược”, một trợ lý ủy ban cho biết. “Báo cáo này là nỗ lực của chúng tôi, để cho thấy ‘Những điều mà chúng tôi nghĩ đang diễn ra. Và cách mà chúng tôi nghĩ có thể sửa chúng. Vì vậy chúng tôi đã bắt đầu làm việc rất nhiều cho những ưu tiên trên mà chúng tôi cho rằng nó sẽ giúp ích đáng kể”. Báo cáo không đề xuất chỉ thị hay quy định mới – trợ lý ủy ban cho biết, mục tiêu của tiểu ủy ban thuộc lãnh đạo Đảng Cộng hòa (GOP) là “không cần thêm quy định” – mà cần tiếp tục nhấn mạnh việc doanh nghiệp làm ngơ các bước thực hành an ninh mạng tốt nhất trước mối đe dọa về tài chính và danh tiếng.

Đảng Dân chủ có thể sẽ đưa ra quy định mới khi nắm giữ Ủy ban Thương mại & Năng lượng Hạ viện, nhưng họ sẽ không bác bỏ chiến lược trong báo cáo. Hoạt động giám sát được mô tả chi tiết theo dòng thời gian trong tài liệu báo cáo phản ánh một cách tiếp cận công bằng đối với an ninh mạng, và trợ lý ủy ban cũng cho biết, hội đồng có kế hoạch “thực hiện nhiều điều từ chiến lược trong nhiệm kỳ Quốc hội mới”.

Lâm Quang Dũng (Lược dịch từ: Politico)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected].org

Share on Facebook!