Nguyễn Thị Kim Ngân » Bạn đọc » Trường hợp nào được tính thời gian làm nghĩa vụ quân sự?

(Bạn đọc) - Ông Phạm Thắng ([email protected]…) hỏi: Mẹ tôi có 7 năm tham gia quân đội, sau đó chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH được 13 năm, chưa được hưởng bất cứ chế độ nào của Nhà nước. Vậy, khi tính chế độ nghỉ hưu, mẹ tôi có được cộng nối thời gian trong quân đội hay không?

Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết a, Điểm 10, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ thì “Quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn được chuyển ngay sang cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp đều được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp để tính là thời gian công tác liên tục”.

Thanh niên lên đường nhập ngũ

Trường hợp mẹ của ông Phạm Thắng, để có căn cứ tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với mẹ ông Thắng theo đúng quy định của pháp luật về BHXH, đề nghị ông Thắng cung cấp hồ sơ gửi cơ quan BHXH ở địa phương nơi cư trú để được xem xét, trả lời cụ thể.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!