Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

nguyen-thi-kim-ngan-chu-tich-quoc-hoi-310316

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/04/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Cử nhân Chính trị

Chức vụ: Chủ tịch Quốc hội

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/12/1981

Ngày chính thức: 09/12/1982

Kỷ Luật: Không

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Quá trình công tác:

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như: Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Giám đốc Sở Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương.

Năm 2006, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại và trở thành Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 23/07/2011, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,6%.

Tháng 05/2013, tại hội nghị Trung ương 7 khoá XI, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Năm 2014, trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 390 phiếu.

Năm 2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Tháng 03/2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trong số 20 người phụ nữ.

Ngày 31/03/2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 22/7/2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.