Nguyễn Thị Kim Ngân » "UB Thường vụ Quốc hội"

"UB Thường vụ Quốc hội"

Chủ tịch Quốc hội: Vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang

Chủ tịch Quốc hội: Vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang

11/07/2018 | “Vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam có sửa từ cũng không thay đổi bản chất. Đề nghị giữ đúng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang”. Xác định vị trí, chức năng của Cảnh sát biển...

Một số nhân sự mới được giới thiệu tham gia Thường vụ Quốc hội

Một số nhân sự mới được giới thiệu tham gia Thường vụ Quốc hội

21/07/2016 | Ông Vũ Hồng Thanh – Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu để Quốc hội bầu làm uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV, dự kiến đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Kinh tế. Ông Phan...