Nguyễn Thị Kim Ngân » "tín nhiệm quốc gia Việt Nam"

"tín nhiệm quốc gia Việt Nam"

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

15/05/2018 | Ngày 14/5, Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng “Ổn định” do dự trữ ngoại...

Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam

Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam

15/09/2015 | Các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.  Đây là thông tin được Thống đốc Nguyễn Văn Bình thông báo tại...