Nguyễn Thị Kim Ngân » "tăng độ tuổi nghỉ hưu"

"tăng độ tuổi nghỉ hưu"

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên dàn đều tất cả các ngành nghề

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên dàn đều tất cả các ngành nghề

12/06/2019 | Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động cần có lộ trình và phân loại đối tượng áp dụng phù hợp điều kiện làm việc. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của...