Nguyễn Thị Kim Ngân » "Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh"

"Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh"

Tâm thư gửi anh chủ xe Toyota và 2 nữ sinh trong vụ tài xế đánh lái bị lật xe

Tâm thư gửi anh chủ xe Toyota và 2 nữ sinh trong vụ tài xế đánh lái bị lật xe

14/04/2018 | Kính thân gửi anh chủ xe Toyota trong sự vụ “Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh” và 2 nữ sinh – cho tôi tạm gọi là “người trong cuộc” – và gia đình 2 em. Đầu tiên cho tôi xin phép gửi...