Nguyễn Thị Kim Ngân » "quy hoạch tỉnh"

"quy hoạch tỉnh"

Cái chính là cần minh bạch quy hoạch để người dân giám sát

Cái chính là cần minh bạch quy hoạch để người dân giám sát

08/11/2018 | Quốc hội đang xem xét dự án luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan tới quy hoạch, trong đó điều chỉnh tới 37 luật liên quan. Các chuyên gia cho rằng, nên phải có quy hoạch xây dựng tỉnh,...