Nguyễn Thị Kim Ngân » "quân đội Israel"

"quân đội Israel"

5 hệ thống vũ khí độc đáo nhất của quân đội Israel

5 hệ thống vũ khí độc đáo nhất của quân đội Israel

28/04/2014 | Việc được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại đã giúp đưa quân đội Israel vào trong top những quân đội tiên tiến nhất trên thế giới. Đội đặc nhiệm hải quân “xuất quỷ nhập thần”...