Nguyễn Thị Kim Ngân » "Ngày thành lập QĐND"

"Ngày thành lập QĐND"

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Lào

22/12/2017 | Tối 21/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tối 21/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Cơ quan Tùy viên Quốc phòng...