Nguyễn Thị Kim Ngân » "luật xuất cảnh"

"luật xuất cảnh"

6 trường hợp không bị hoãn xuất cảnh khi thi hành án dân sự

6 trường hợp không bị hoãn xuất cảnh khi thi hành án dân sự

30/07/2015 | Theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định về tiền,...

Đảm bảo chặt chẽ trong quản lý và thông thoáng về thủ tục

Đảm bảo chặt chẽ trong quản lý và thông thoáng về thủ tục

16/06/2014 | Chiều 16/6, với số phiếu tán thành rất cao, 430/432 đại biểu đã bấm nút thông qua Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo luật lần này...

Ban hành luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài là yêu cầu khách quan, cấp bách

Ban hành luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài là yêu cầu khách quan, cấp bách

28/10/2013 | “Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tăng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh...