Nguyễn Thị Kim Ngân » "luật an ninh mạng ở CHLB Đức"

"luật an ninh mạng ở CHLB Đức"

Một số điều cần biết về luật an ninh mạng ở CHLB Đức

Một số điều cần biết về luật an ninh mạng ở CHLB Đức

24/05/2018 | Bạn có biết, ở Đức khi đăng nhập facebook thì ngoài việc đồng ý các điều khoản của Facebook còn phải đồng ý chấp hành Luật về an ninh mạng của Đức chuyên về mạng xã hội, viết tắt là NetzDG. Đây...