Nguyễn Thị Kim Ngân » "kim chính nam"

"kim chính nam"

Ông Kim Jong-nam đã làm việc cho CIA Hoa Kỳ

Ông Kim Jong-nam đã làm việc cho CIA Hoa Kỳ

11/06/2019 | Ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên được cho là người đã từng cung cấp thông tin với tình báo Mỹ. Ông Kim Jong-nam được cho là người cung cấp thông tin cho CIA Tờ The Wall...