Nguyễn Thị Kim Ngân » "Kì họp thứ 7 Quốc hội khoá 14"

"Kì họp thứ 7 Quốc hội khoá 14"

“Người ta phấn khởi nhưng chưa yên tâm để làm ăn đâu”

“Người ta phấn khởi nhưng chưa yên tâm để làm ăn đâu”

28/05/2019 | “Nhà nước rất rõ ràng trong phát triển kinh tế tư nhân. Vừa qua, Thủ tướng làm diễn đàn kinh tế tư nhân rất tốt, rất hay, nhưng người ta phấn khởi nhưng chưa yên tâm để làm ăn đâu”. Trong...