Nguyễn Thị Kim Ngân » "i Nguyễn Thị Kim Ngân"

"i Nguyễn Thị Kim Ngân"

Khẳng định vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế

Khẳng định vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế

30/03/2018 | Các hoạt động tại Đại hội đồng IPU 138 và Vương quốc Hà Lan đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Sáng 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị...

UBTVQH thông qua các Nghị quyết tổ chức, nhân sự

UBTVQH thông qua các Nghị quyết tổ chức, nhân sự

14/12/2017 | Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị, bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2017- 2020, Đại sứ của...