Nguyễn Thị Kim Ngân » "giỗ Vua Hùng"

"giỗ Vua Hùng"

Không để cảm xúc dẫn dụ

Không để cảm xúc dẫn dụ

15/04/2019 | Cụ Kình và bà con Đồng Tâm kính mến. Đức Phật nói: chúng ta không nên để cảm xúc dẫn dụ. Đây là lời dạy của đức Phật ngay trong câu đầu tiên của bát chính đạo, đó là chính kiến. Lão Tử...