Nguyễn Thị Kim Ngân » "Eurocopter Tiger"

"Eurocopter Tiger"

“Hổ bay diệt tăng” cực mạnh vừa tới Việt Nam

“Hổ bay diệt tăng” cực mạnh vừa tới Việt Nam

10/05/2019 | Tàu đổ bộ tấn công Australia vừa tới Việt Nam mang theo trực thăng tấn công Eurocopter Tiger. Đây được coi là một trong những dòng trực thăng tấn công tốt nhất thế giới.  Trực thăng tấn công Eurocopter...