Nguyễn Thị Kim Ngân » "công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang"

"công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang"

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang

21/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty...