Nguyễn Thị Kim Ngân » "cố Tổng Bí thư Đỗ Mười"

"cố Tổng Bí thư Đỗ Mười"

Các nước gửi điện chia buồn nhân tang lễ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các nước gửi điện chia buồn nhân tang lễ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 | Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, Lãnh đạo các nước, các đảng đã gửi thư, điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,...

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 | Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 | Nhiều người dân xúc động khi đến chào vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ. Nhiều người dân xúc động khi đến chào vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ. Sáng...