Nguyễn Thị Kim Ngân » "chiến sĩ Bộ đội Đặc công Việt Nam"

"chiến sĩ Bộ đội Đặc công Việt Nam"

Báo Trung Quốc bình luận về võ thuật Đặc công Việt Nam

Báo Trung Quốc bình luận về võ thuật Đặc công Việt Nam

12/02/2018 | Hình ảnh về một cuộc biểu diễn võ thuật của các chiến sĩ Bộ đội Đặc công Việt Nam đã được trang Sina của Trung Quốc quan tâm và đăng tải. Theo Sina, ở nhiều nước châu Á, võ thuật truyền thống...