Nguyễn Thị Kim Ngân » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu: Cần hiểu đúng về Luật An ninh mạng

(Không gian mạng) - Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu, Luật An ninh mạng đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, không riêng gì Việt Nam. Luật này được áp dụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Do đó, cần hiểu đúng về Luật An ninh mạng.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu

Luật An ninh mạng thực chất được sửa chữa, điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, ví dụ như việc bỏ nội dung đặt máy chủ tại Việt Nam.

Để bảo vệ trật tự xã hội, an ninh quốc gia, Luật An ninh mạng cũng yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam, cũng như nước ta tuân thủ theo những quy định của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!