Nguyễn Thị Kim Ngân » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Một số điều cần biết về luật an ninh mạng ở CHLB Đức

(Không gian mạng) - Bạn có biết, ở Đức khi đăng nhập facebook thì ngoài việc đồng ý các điều khoản của Facebook còn phải đồng ý chấp hành Luật về an ninh mạng của Đức chuyên về mạng xã hội, viết tắt là NetzDG.

Đây là những gì bạn nhìn thấy khi đăng nhập tài khoản Facebook ở Đức (Nguồn: KhaiPhung)

Đây là những gì bạn nhìn thấy khi đăng nhập tài khoản Facebook ở Đức (Nguồn: KhaiPhung)

Trong NetzDG quy định khái niệm rõ ràng những điều gì bạn đuợc phép chia sẻ hoặc viết trên Facebook, điều gì bị cấm. Theo đó những điều bị cấm được căn cứ vào bộ luật hình sự Đức bao gồm:

. Điều 86: Phát tán tài liệu của các tổ chức phi chính phủ
. Điều 86a: Sử dụng phù hiệu hoặc biểu tượng các tổ chức trái với Hiến pháp
. Điều 89a: Âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ An ninh quốc gia
. Điều 91: Hướng dẫn người khác sử dụng bạo lực đe dọa An ninh quốc gia
. Điều 100a: Tội giả mạo thông tin gây ảnh hưởng đến an ninh đối ngoại
. Điều 111: Công khai xúi giục hành vi phạm tội
. Điều 126: Gây rối trật tự công cộng bằng đe dọa sử dụng hành vi phạm pháp
. Điều 129 tới 129b: Hình thành các tổ chức tội phạm, khủng bố ở trong và ngoài nước; sưu tập về các tổ chức này
. Điều 130: Tội xúi giục (bạo lực, hận thù)
. Điều 131: Diễn tả bạo lực (điều luật này nói về hành vi phân tán các văn hóa phẩm có nội dung bạo lực tàn bạo)
. Điều 140: Tội trả tiền và đồng thuận cho một tội danh hình sự
. Điều 166: Tội nhục mạ tín ngưỡng, tôn giáo cũng như thế giới quan (tư tưởng)
. Điều 184b cùng với 184d: Phân phối, mua lại và sở hữu nội dung khiêu dâm của giới trẻ (184b) và Tạo nội dung khiêu dâm có sẵn bằng Radio hoặc phương tiện truyền thông; Truy xuất nội dung khiêu dâm trẻ em và thanh thiếu niên qua phương tiện truyền thông (184d)
. Điều 185, 186 và 187: Tội xúc phạm, Tội Phỉ báng và Tội vu khống
. Điều 201a: Xâm phạm các khu vực sinh sống cá nhân bằng cách chụp ảnh
. Điều 241: Tội đe dọa
.Điều 269: Tạo bằng chứng giả

Có thể thấy rằng, những điều luật trên không khác gì mấy với những điều luật quy định ngoài thực tiễn cuộc sống tại các luật an ninh quốc phòng, luật hình sự, luật dân sự… Điều đó chứng tỏ Đức đã nhận định không gian mạng đang ngày càng trở thành một môi trường xã hội thu nhỏ sau bàn phím và vì thế nó cần phải có những khắc chế pháp lý cần thiết để đảm bảo tính an toàn, thông suốt và nghiêm minh. Chính vì vậy, ở Đức khi đưa bất cứ gì lên mạng xã hội cũng đều cân nhắc, vì môi trường mạng giống ngoài đời đều có những điều kiện pháp lý ràng buộc.

Và cần nhấn mạnh, Đức đã có quy định về luật an ninh mạng đi trước thời đại từ rất sớm. Ngày 17/12/2014, Chính phủ Đức đã nhanh chóng thông qua Luật an ninh mạng nhằm bảo vệ tốt hơn cho công dân và các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Từ đó đến nay, Đức đã trở thành nước đi đầu ở châu Âu trong xây dựng luật an ninh thông tin, tiến tới đưa hạ tầng mạng của quốc gia này vào nhóm an toàn nhất thế giới. Luật an ninh mạng của Berlin đã giúp nước này cải thiện tình hình an ninh thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan công quyền cũng như bảo vệ tốt hơn cho người dân Đức trên môi trường mạng Internet.

Phi Yến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!