Nguyễn Thị Kim Ngân » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

(An Ninh – Chính Trị – Xã Hội) - Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương, đến nay có 29 người được điều động nhận nhiệm vụ mới.

(Theo VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!