Nguyễn Thị Kim Ngân » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Nguyễn Anh Dũng đưa vợ và em trai lên sếp sai quy định

(An Ninh – Chính Trị – Xã Hội) - Kết luận nội dung tố cáo đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem của Bộ Công Thương cho thấy, ông Nguyễn Anh Dũng đã đưa vợ và em trai vào các vị trí chủ chốt trong tập đoàn sai quy định. 

ảnh 1

Ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem đưa người thân vào các vị trí chủ chốt của Tập đoàn không đúng quy định

Theo Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ đã xác minh tố cáo đối với việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường (vợ ông Nguyễn Anh Dũng) giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn (tháng 7-2013) và được giao Phụ trách Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn (tháng 6-2016) là không đảm bảo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Bộ Công Thương, trong hồ sơ bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường có ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Vinachem (thời gian này ông Nguyễn Anh Dũng là Phó Bí thư Đảng ủy Vinachem).

Như vậy, “ông Nguyễn Anh Dũng, với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy Vianachem, có tham gia và có trách nhiệm trong việc bố trí bà Lê Thị Thái Hường giữ chức vụ quản lý tài chính – kế toán tại Vinachem là không đảm bảo quy định vì theo quy định, người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Quyết định số 159/QĐ-HCVN ngày 10-6-2016 của Tổng Giám đốc Vinachem giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Tài chính – kế toán Vinachem thì bà Lê Thị Thái Hường phải thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu Ban Tài chính- Kế toán của Vinachem.

Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tài chính- Kế toán, ban này có nhiệm vụ “giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp”, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng. Do vậy, trên cương vị Phó Bí thư, Bí thư, Chủ tịch HĐTV Vinachem, ông Nguyễn Anh Dũng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm không đảm bảo quy định về quyết định giao nhiệm vụ phụ trách ban Tài chính kế toán và Phó trưởng ban Kế hoạch kinh doanh cho bà Lê Thị Thái Hường.

Thanh tra Bộ Công Thương kết luận: “Nội dung đơn phản ánh việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường không đảm bảo quy định của pháp luật là có cơ sở vì việc bổ nhiệm đã vi phạm khoản 5 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng”.

Không chỉ bổ nhiệm vợ vào vị trí chủ chốt tại Vinachem, ông Nguyễn Anh Dũng còn bổ nhiệm em trai và em vợ vào các vị trí quan trọng tại tập đoàn này.

Theo xác minh của Thanh tra Bộ Công Thương, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Phó ban Kế hoạch kinh doanh (tháng 2-2013) là vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 37, Luật Phòng chống tham nhũng.

Hồ sơ, quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh không có nhận xét đánh giá của cấp có thẩm quyền về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trước khi bổ nhiệm là chưa đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP và Thông tư số 03/2012/TT-BNV.

“Ngoài ra, việc bổ nhiệm em ruột Chủ tịch HĐTV Vinachem trong thời gian ngắn và được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong Vinachem đã tạo ra dư luận xã hội không tốt và là một trong các nguyên nhân phát sinh đơn thư khiếu kiện”- đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Đối với việc bổ nhiệm bà Lê Thị Tân Hoa (em vợ ông Dũng) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc không vi phạm Luật Doanh nghiệp và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà Hoa giữa chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính (Vinachem nắm giữ 97,66% vốn điều lệ tại Công ty này) đã tạo ra dư luận xã hội không tốt và là một trong các nguyên nhân phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm ông Lê Hải Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Xà phòng Hà Nội khi đánh giá nhận xét cán bộ chưa khách quan, chưa có đánh giá đầy đủ về mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như trách nhiệm cá nhân ông Sơn trong thời gian làm Kế toán trưởng là chưa đảm bảo quy định theo Nghị định số 66/2011/NĐ-CP và Thông tư số 03/2012/TT-BNV.

Đối với việc xác minh nội dung tố cáo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu, giữ chức vụ Trưởng Ban đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, Chủ tịnh Hội đồng quản trị Công ty CP Xà phòng Hà Nội cũng không đảm bảo quy định của pháp luật, qua xem xét hồ sơ bổ nhiệm và hồ sơ cử đại diện vốn của ông Nguyễn Văn Thiệu cho thấy công tác đánh giá cán bộ theo quy trình bổ nhiệm tại Vinachem là chưa đầy đủ và chưa đảm bảo khách quan.

Bên cạnh đó, trong thời gian là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình (2008) và Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (đến tháng 3-2014), đến 31-12-2015, theo báo cáo tài chính số lỗ của công ty này là 2.084 tỷ đồng. Hiện nay, Thanh tra Bộ đang tiến hành thanh tra tại Dự án Đạm Ninh Bình.

Chưa kể, tài liệu ban đầu và báo cáo giải trình cho thấy, ông Nguyễn Văn Thiệu đã ký một số Tờ khai nhập khẩu thiết bị do Ban quản lý Dự án Đạm Ninh Bình kê khai hàng hóa có xuất xứ và nước xuất khẩu là Trung Quốc trong khi hầu hết các thiết bị có xuất xứ từ Mỹ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ… Tại Bản giải trình ngày 3-11-206 của ông Nguyễn Văn Thiệu, đã nhận trách nhiệm về nội dung này.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đạm Ninh Bình và Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và hiện nay đang là Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Thiệu phải có trách nhiệm liên quan về hiệu quả hoạt động tại đơn vị này.

Từ kết luận nêu trên, Bộ Công Thương yêu cầu Vinachem bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm cán bộ trái quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không cử, bố trí cán bộ, viên chức… đang là đối tượng hoặc là người có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đi công tác, đặc biệt là đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép giải quyết việc riêng trong thời gian thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!