Nguyễn Thị Kim Ngân » "vấn đề bức xúc"

"vấn đề bức xúc"

Cơ hội của Bộ trưởng Nghĩa và những con đường không trải “hoa hồng, hoa huệ”!

Cơ hội của Bộ trưởng Nghĩa và những con đường không trải “hoa hồng, hoa huệ”!

17/06/2017 | Có lẽ giá thành mỗi km của các nước thấp hơn, chất lượng lại cao hơn còn bởi vì trong chi phí của họ không có phần “phát sinh” hay nói hình ảnh là bởi những con đường đó không được rải bằng…...

Việt Nam nêu thông điệp về giải quyết tranh chấp Biển Đông tại IPU-132

Việt Nam nêu thông điệp về giải quyết tranh chấp Biển Đông tại IPU-132

29/03/2015 | Phát biểu trước thời khắc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đánh cồng khai mạc Đại hội đồng liên minh Nghị viện tối 28/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ thông điệp Việt Nam...