Nguyễn Thị Kim Ngân » "ngân sách Trung ương"

"ngân sách Trung ương"

Một nghìn tỷ đồng

Một nghìn tỷ đồng

08/09/2018 | Tôi yêu vùng núi phía Bắc, nơi có dư vị hấp dẫn xa lạ của thôn bản miền biên viễn. Khi rảnh rang, tôi thường đi ngược lên các tỉnh ở cả Tây và Đông Bắc dạo chơi. Lai vãng cà phê gần trụ sở...

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

14/11/2017 | Với 88,39% đại biểu tán thành, chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 Theo Nghị...

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

03/06/2015 | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết công tác đầu tư từ ngân sách Trung ương đã được chấn chỉnh và có chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ngân sách được bố trí tập trung và...

Bổ sung kinh phí cho tỉnh Quảng Nam

Bổ sung kinh phí cho tỉnh Quảng Nam

12/03/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 8 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách Trung ương năm 2013 đã được Quốc hội quyết định để tổ chức các hoạt...

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

17/02/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 329.156 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2013 cho 19 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển...