Nguyễn Thị Kim Ngân » "lợi ích cộng đồng"

"lợi ích cộng đồng"

Hà Nội: Thay đổi mầu sơn taxi ngoài lộ trình cần gắn với lợi ích cộng đồng

Hà Nội: Thay đổi mầu sơn taxi ngoài lộ trình cần gắn với lợi ích cộng đồng

13/08/2017 | Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được lấy ý kiến rộng rãi. Thống nhất các loại taxi đều được sơn cùng màu, là...

Ai đánh thức cho tôi 4000 ngàn năm văn hiến (P2)

Ai đánh thức cho tôi 4000 ngàn năm văn hiến (P2)

26/05/2017 | Trong xu hướng toàn cầu hóa, mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngoài việc khẳng định cái tôi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cũng cần đề cao giá trị cộng đồng, đặt lợi ích...