Nguyễn Thị Kim Ngân » "kê khai tài sản không trung thực"

"kê khai tài sản không trung thực"

Diệt trừ tệ “báo cáo không trung thực”

Diệt trừ tệ “báo cáo không trung thực”

05/12/2017 | “Báo cáo không trung thực” là biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung...

Kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái: Báo chí không được dự?

Kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái: Báo chí không được dự?

10/08/2017 | Nhiều nguồn tin độc lập của PV từ Thanh tra Chính phủ xác nhận đến thời điểm này chưa chốt thời điểm công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở...